ดร.สุรเสน  ทั่งทอง  ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พิจิตร เขต ๑
ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระหว่างวันที่  ๒๘ ๓๐   พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ ค่ายลูกเสือพิจิตร  จังหวัดพิจิตร

การบ่วงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์
กิจกรรมรอบเสาธง
การอบรม
การบันเทิง
วิชาชาวค่าย
การเรียนฐานการเรียนรู้
กิจกรรมยามดึก
                  
กิจกรรมยามเช้า
การตรวจเยี่ยมค่าย
กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ
การสร้างค่ายพักแรม
เบื้องหลังความสำเร็จ